Kako je precizirano, premija osiguranja u prošloj godini je gotovo dvostruko viša nego u 2015. godini, kada je iznosila 2,5 milijardi dinara.

“To je bilo moguće zahvaljujući stalnom unapređenju kvaliteta poslovanja, stručnom menadžmentu, posvećenim zaposlenima sa kojima se stalno radilo na poboljšanju njihovih znanja i partnerima čija je saradnja bila nezamenljiva”, piše u saopštenju kompanije.

Prošle godine, kako su podsetili, timu “Milenijum osiguranja” priključila se i Mirjana Garapić Zakany, kao član Izvršnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora “Milenijum osiguranja” Ljubiša Veljković ponosan je na rast i napredak koji je kompanija postigla za osam godina koliko se nalazi na njenom čelu.

“Za to vreme Milenijum osiguranje postiglo je značajno unapređenje u pogledu organizacije kompanije i ključnih funkcija, te ostvarilo izuzetne pokazatelje poslovanja, kao što su adekvatnost kapitala, garantni kapital, pokrivenost rezervi, između ostalog, a koji su svi daleko iznad proseka tržišta na kom poslujemo”, rekao je Veljković.

Istakao je da je ažurnost u rešavanju šteta veća od 97 odsto, čime se, prema njegovim rečima, kompanija svrstala u sam vrh među konkurentima.

“Sektor osiguranja kao jedan od najdinamičnijih i složenih segmenata privrede u stalnoj je potrebi da se menja, prilagođava se najnovijim trendovima i upravo je to jedan od glavnih kvaliteta Milenijum osiguranja – biti stalno u pokretu kako bi bili uvek korak ispred i konkurencije, ali i želja najzahtevnijih klijenata”, rekao je on.

Precizirano je da pokazatelj adekvatnosti kapitala, meren odnosom garantne rezerve i zahtevane margine solventnosti, iznosi 316 odsto, što je iznad proseka tržišta neživotnih osiguranja od oko 215 odsto, prema poslednjim podacima NBS.

Prema finansijskim izveštajima kompanije za 2023. godinu, “Milenijum osiguranje” raspolaže sa 1,7 milijardi dinara više sredstava od onih koji su zakonom propisana kao garancija solventnosti.

Garantni kapital “Milenijum osiguranja” iznosi 2,5 milijardi dinara i za 2,1 milijardi dinara je viši od iznosa osnovnog kapitala propisanog zakonom.

Podsetili su da je u periodu od 2015. do 2023. kompanija povećala vrednost aktive za 5,7 milijardi dinara, odnosno 166 odsto, sa 3,4 milijarde dinara u 2015. godini na 9,1 milijardu dinara u 2023. godini.

Ažurnost u rešavanju, odnosno obradi i isplati odštetnih zahteva je 97,1 odsto i po tome “Milenijum osiguranje” je među vodećim kompanijama na domaćem tržištu.