Kako je saopšteno, ovaj konkurs je samo jedna od inicijativa koje se sprovode sa ciljem da se podrže projekti koji imaju širi društveni značaj u zemljama u kojima Unikredit posluje, sa dugoročnim ciljem stvaranja pozitivnog uticaja na lokalnu sredinu.

Za bespovratna sredstva mogu da se prijave neprofitne organizacije osnovane najkasnije do 31. decembra 2019. godine, koje sprovode projekte usmerene na pružanje podrške deci i adolescentima uzrasta do 18 godina.

Zainteresovane organizacije mogu da podnesu samo jedan projekat za dodelu bespovratnih sredstava, a rok za podnošenje prijava je 27. januar 2022. godine.

Prijavni formular može se preuzeti sa internet portala banke: www.unicreditbank.rs.

Sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na Konkurs, zainteresovane neprofitne organizacije mogu postaviti putem elektronske pošte na adresu pr@unicreditgroup.rs.

Podsećaju da su u prethodne dve godine uspešno sprovedeni projekti finansirani kroz ovaj konkurs, a na poslednjem konkursu, sprovedenom prošle godine, grantove su dobile organizacije Novak Djoković Fondacija sa projektom „Feel to Heal“, Beogradski Razvojni Centar – BERC i projekat „Sad je bitno“, Kulturni Centar LAB, sa temom „Od stigmatizacije do integracije“ i Centar za socijalno preventivne aktivnosti – GRriG i njihov projekat „Nisam problem, imam problem“.