Pravo prijave na konkurs imaju svi kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69 Zakona o sudijama.

Pored lične i radne biografije, kandidati treba da dostave i pisani program rada u kojem će izneti svoje viđenje problema u funkcionisanju suda, načine rešavanja i ideje za unapređenje rada.

Konkurs traje do 28. februara.

Na čelu Osnovnog suda u Sjenici je Vejsil Smajović koji je za predsednika izabran krajem 2017. godine. Mandat predsednika suda traje četiri godine.