Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o javnom tužilaštvu. Uz prijavu i neophodna dokumenta, kandidati dostavljaju i program unapređenja rada tužilaštva.

Konkurs je otvoren 15 dana.

Na čelu Osnovnog javnog tužilaštva od oktobra prošle godine je Azra Fetahović, nasledivši na toj poziciji Fatimu Dacić koja je tim organom upravljala od septembra 2020. godine i odlaska tadašnjeg šefa tužilaštva Nermina Koškovca u penziju.

U tom periodu raspisana su i sprovedena dva konkursa za izbor glavnog javnog tužioca, ali su oba poništena jer Visoki savet tužilaštva (tada Državno veće tužilaca) nije Vladi Srbije uputio predlog kandidata za tu poziciju, iako su sve konkursne radnje sprovedene do kraja.

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, računajući i Fetahović, ima sedmoro tužilaca.