Merama je utvrđeno očuvanje izvornog izgleda spoljašnje arhitekture i gabarita, praćenje stanja, krova, fasada, enterijera i instalacija, kao i zabrana radova koji mogu ugroziti stabilnost objekta.

Zabranjene su i sve vrste prepravki, dogradnji i nadgradnji, kao i postavljanje reklama, priključnih kutija, ormara i rashladnih uređaja, a predviđeno je postavljanje table sa informacijama o tom spomeniku kulture.

Odlukom Vlade Srbije propisane su i mere za 24 parcele u blizini Mitropolije na kojima se moraju uvažavati i čuvati urbana matrica, ambijentalne vrednosti, ulična regulacija, parcelacija i odnos izgrađenog i neizgrađenog prostora.

Predviđeno je uklanjanje objekata bez vrednosti, neplanski građenih i neupisanih u katastar, a rekonstrukcije infrastrukture, izgradnja novih objekata i rekonstrukcije podruma i podzemnih etaža mogu se odvijati samo uz nadzor Muzeja “Ras”.

Sve elektro i vodovodne instalacije moraju se sprovoditi ispod zemlje, a zabranjeno je postavljanje antena i klima uređaja na objektima koji se nalaze u zaštićenoj zoni.

Mitropolija u Varoš mahali spada u najstarije primerke narodnog graditeljstva u Novom Pazaru, ali i Srbiji. Izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka, a veruje se da je u njoj bila smeštena rezidencija raško-prizrenskih mitropolita.

Od 1885. do 1903. u njoj je bila smeštena i prva ženska škola, a potom i mešovita škola.

Od 1912. godine je često menjala namene, a kraj prošlog veka dočekala je u lošem stanju. Osamdesetih godina su sprovedena opsežna istraživanja, a zgrada je demontirana i izmeštena, u okviru iste parcele, dalje od ulice.

Pored svojih arhitektonskih vrednosti, Mitropolija je značajna kao svedočanstvo društvenog i političkog života u Novom Pazaru, položaju crkve i Srba u ovim krajevima tokom vladavine Turske, kao i razvoja školstva u ovom gradu.

Komentari (1)

 1. Građanin says:

  Drago mi je da se spomenici kulture koji predstavljaju svedočanstvo političkog i društvenog života kroz istoriju grada postoje i da se neguje njihovo očuvanje.
  Nego me interesuje da li se to podrazumeva za sve objekte od istoriskog značaja u našem gradu?
  Prevashodno se ovo pitanje odnosi na Arap džamiju, koja je izmenila celokupan izgled iako su postojale sve mere za očuvanje izvornog izgleda spoljašnje arhitekture i gabarita, praćenje stanja, krova, fasada, enterijera i instalacija, kao i zabrana radova koji mogu ugroziti stabilnost objekta.
  Strašno je to da je Arap džamija koja je sagrađena negde početkom 16. veka i koja predstavlja jedan od najstarijih objekata u Novom Pazaru, nije sačuvana u svom orginalnom obliku…

  4
  4

Comments are closed.