U zvaničnoj biografiji navodi se da je Mrvić završila Pravni fakultet u Beogradu 2003. godine, a da je tri godine kasnije položila pravosudni ispit.

Radila je kao advokatski pripravnik, dok je od 2006. godine do 2009. bila sudijski pomoćnik u Opštinskom sudu u Novom Pazaru. Za sudiju Osnovnog suda izabrana je 2010. godine, a od januara 2016. godine je na čelu Višeg tužilaštva.

Na konkursu Državnog veća tužilaca za izbor novog Višeg javnog tužioca imala je maksimalan broj bodova, 50 za ocenu dosadašnjeg rada i 20 za predloženi program organizacije i rada tog tužilaštva u narednom periodu.

Pored nje, kandidati za tu poziciju bili su zamenik u Višem tužilaštvu u Novom Pazaru Radisav Filimonović i zamenik u Osnovnom tužilaštvu u Valjevu Vukašin Vujičić.