“Tradicionalni sistemi javnog uzbunjivanja nisu u mogućnosti da sami adekvatno odgovore potrebama građana i izazovima modernog vremena, zbog čega smo odlučili da i Srbija, po ugledu na druge države koje imaju sličan sistem za prenos hitnih informacija građanima, unapredi postojeći sistem i time omogući stanovništvu da blagovremeno preduzme odgovarajuće mere zaštite”, rekao je Gašić.

Posebna radna grupa za uspostavljanje sistema za prenos hitnih informacija građanima u slučaju najave ili pojave opasnosti od elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće, formirana je po nalogu Gašića, a predsedava Luka Čaušić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sistem za prenos hitnih informacija građanima omogućiće slanje na sve mobilne uređaje u okviru neke definisane teritorije zvučnog signala praćenog tekstualnim upozorenjem i instrukcijom o postupanju, u kombinaciji sa sirenama za uzbunjivanje i porukama koje emituju mediji. Tako bi informacija stigla do najvećeg broja ljudi.

Ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Mihailo Jovanović je istakao da je današnjim sastankom počeo rad na pripremi i realizaciji tog sistema.

“Cilj je da se omogući istovremeni prenos poruka svim građanima koji su na području zahvaćenom elementarnom nepogodom ili tehničko-tehnološkom nesrećom”, rekao je on.

“Postoje različiti načini da se ovo uradi u saradnji s telekomunikacionim operatorima, korišćenjem SMS-poruka ili CBS-sistema, a krajnji cilj je da pomognemo da građani budu blagovremeno informisani o raznim pojavama opasnosti, nepogoda i nesreća”, naveo je Jovanović.