“MUP je od 1. februara ove godine počeo sa izdavanjem putnih isprava za izbeglice i odmah po prijemu prvog zahteva, koji je predat prošle sedmice, državljaninu Кazahstana, koji je podneo ovaj zahtev, uručujemo pasoš”, izjavila je tom prilikom predstavnica Kancelarije za azil Una Radović.

Ona je kazala da je izdavanje tog dokumenta predviđeno Pravilnikom o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice, koji je donet novembra prošle godine i da se ova vrsta isprave izdaje licima koja su dobila azil, odnosno, jedan od oblika zaštite u našoj zemlji.

U saopštenju se navodi da je ovo značajan i veliki korak za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Srbiju, koja ovim činom, u skladu sa Кonvencijom, potvrđuje opredeljenost garantovanju i pristupu osnovnim ljudskim pravima licima koja imaju odobren azil u Srbiji.