Akcionari smatraju da ponudjena cena nije fer, a da je motivacija za ovakvo ponašanje vlasnika želja za promenom namene zemljišta Luke u gradjevinsko, jer je ona u centru grada, a vrednost 220 hektara koje korisi to preduzeće je pet milijardi evra.

Po Zakonu o privrednim društvima, vlasnik ima pravo na prinudni otkup akcija ako poseduje više od 90 odsto kapitala, a vlasnik Luke Beograd poseduje 93,76 odsto. Skupština akcionara Luke Beograd zakazana je za 1. mart, a jedina tačka dnevnog reda je prinudni otkup akcija.

Po rečima predsednika Udruženja malih akcionara Milana Karanovića, ponudjena cena od 59,36 dinara je sporna iz više razloga.

“Trenutna cena akcija na berzi je oko 800 dinara, a istorijski je išla do 7.400 dinara”, rekao je Karanović.

Naveo je da su akcionari pre nekoliko godina dokaplitalizacijom pomogli Luku Beograd, kupovinom emisija akcija po ceni od 490 dinara.

“Uložili smo oko million evra, a sada nam nude 200.000 evra. Verujemo da se radi o nameri da nas izbace iz igre, a da je sledeći potez konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine”, rekao je Karanović.

Većinski paket Luke je, prema njegovim rečima, prodat, verovatno istom vlasniku, pošto su ostali isti direktori posle prodaje.

Karanović je rekao da su se akcionari obratili rukovodstvu zahtevom da odustanu od prinudnog otkupa, a ako ne odustanu da će protestovati blokadom Francuske ulice i tužbom.

Luka Beograd je od 30. decembra 2021. godine u većinskom vlasništvu kompanije “Metiko investment” (Metico) koja prethodno nije imala akcije Luke, a do njih stigla zahvaljujući prenosu akcija po osnovu sudskog poravnjanja.

To preduzeće je kupila kompanija “Vorldfin” (Worldfin) Milana Beka 2005. godine, a novac je pozajmljen od banke “Hipo Alpe Adrija”. U finansijskoj krizi 2008. godine “Vorldfin” više nije bio u stanju da servisira obaveze prema banci, pa je kompanija “Metiko” otkupila potraživanje te banke.

Akcioanri tvrde da je potraživanje iznosilo oko 80 miliona evra sa kamatama. “Vorldfin” je kupio preduzeće Luku Beograd koja koristi 220 hektara, za 40 miliona evra.

Poravnanjem je “Metiko” postao vlasnik, 93,76 odsto akcija odnosno zajedno sa malim akcionarima svih 100 odsto.

Milan Beko, vlasnik kompanije “Vorldfin”, tokom sudjenja u Specijalnom sudu je rekao da mu je kupovina Luke Beograd bila najgora poslovna odluka koja mu je “donela samo probleme i na privatnom i na poslovnom planu”.

Firma “Vorldfin” je bila registrovana u Luksemburgu i vrednost osnovnog kapitala bila je 31.000 evra.

Zastupnik kompanije “Metiko” je Goran Mrdja, nekadašnji izvršni direktor Agencije Srbije za privatizaciju. On je bio i jedan od optuženih na sudjenju povodom prodaje Luke Beograd. Njega su teretili da je zloupotrebio službeni položaj i odborio prodaju Luke Beograd kompaniji “Vorldfin” po manjoj ceni od tržišne, od čega su imali korist tadašnji suvlasnici Luke Milan Beko i Miroslav Mišković.

Uz njega, na optuženičkoj klupi je izmedju ostalih bio i nekadašnji ministar privrede Predrag Bubalo. Svi optuženi su pre nekoliko godina oslobođeni optužbe.

Po podacima Agencije za privredne registre, pravi vlasnik kompanije “Metiko” je Oradea Monoprosopi Ike iz Grčke. Ova kompanija se bavi prometom nekretnina.

Po Zakonu o privrednim društvima, akcionar koji stekne vlasništvo nad najmanje 90 odsto akcija, ima pravo da otkupi ostale akcije. Cenu akcija odredjuju opunomoćeni revizor i procenitelj. U slučaju Luke Beograd to su revizorska firma “Globus odit servisis” (Globus Audit Services) i proceniteljsko preduzeće “Aprježal asošiejts” (Appraisal Associates).

Iako mali akcionari ne mogu da odbiju prodaju, mogu da kontrolišu cenu akcija i zakonitost postupka.

Kao potencijalni problem prilikom odlučivanja o ceni akcija, advokat za privredne i radne sporove Dragana Vidaković navela je da veštaci mogu da koriste razne metodologije. “U zakonu ne postoji precizno odredjeni način, već samo preporuka da se kombinuju ​dve metodologije, što daje mogućnost za različite procene vrednosti akcija”, rekla je Vidaković.