Najveći iznos za sufinansiranje projekta tražila je TV “Connect” – oko 2,3 miliona dinara), posle koje sledi Udruženje građana “Takt.info” sa nešto više od 1,9 miliona dinara.

Sto plus radio, kao deo Novinske agencije Beta, tražio je manje od 1,2 miliona dinara, dok su ostali projekti vredni od 400.000 dinara (Sindikat novinara Srbije) do 1,6 miliona (portal A1.net).

Među pristiglim prijavama nema projekta Radio televizije Novi Pazar, koja je na prethodnom konkursu dobila 32,25 miliona od opredeljenih 39 miliona dinara.

Drugi konkurs za medijske projekte vredan je 6,6 miliona dinara.

Pristigle projekte ocenjivaće komisija koju će imenovati gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, a na konkurs za izbor članova tog tela stiglo je 13 prijava.

Kandidati za Komisiju su Mileva Malešić (Nezavisno udruženje novinara Srbije), Edib Honić (Udruženje novinara Srbije), Miloš Rajković i Olivera Đorđević (Strukovna organizacija novinara Srbije), Slavoljub Ristić (Udruženje radio stanica RAB), te Marija Prolović ispred Medijsko humanitarno-edukativno kreativno udruženje “Ansambl srce”.

Kao samostalni kandidati prijavili su se Vojkan Ristić, Branimir Grulović, Dragana Kožan, Dragan Pejčić, Stevica Karapandžin, Nenad Perić i Andrijana Srećković.

Podsećamo da je šest medija vratilo 3,5 miliona dinara odobrenih za sufinansiranje projekata na prvom konkursu, u znak protesta zbog dugogodišnje prakse neravnomerne i nepravedne raspodele novca iz gradskog budžeta, odnosno, izdvajanja preko 80 odsto novca za samo jedan medij.