Merenja su vršena četiri puta u toku dana, a jedino su kod Autobuske stanice i krugu Opšte bolnice u svim terminima prekoračene dozvoljene vrednosti buke.

Najveća buka zabeležena je u prepodnevnim satima kod Autobuske stanice gde je izmereno 67,1 decibel, a ta lokacija je sa 65,7 decibela najbučnija i tokom noći.

Tri puta tokom dana buka je veća nego što bi trebalo u Industrijskoj zoni, Selakovcu, Muru, Vrhu čaršije, ali i Gradskom parku.

Jedine lokacije u Novom Pazaru gde je buka tokom svih delova dana ispod granica propisanih vrednosti su Rekreacioni centar i naselje Ćeremidžinica, a “tiho je” i u Lugu i Novopazarskoj Banji gde je u kasnim noćnim satima izmerena najmanja buka – 39,7 decibela.

Merenja su vršena na 13 lokacija u gradu, a kao glavni izvori buke prepoznati su saobraćaj i sirene automobila, žamor ljudi, laveži pasa, muzika iz ugostiteljskih objekata i razglas sa verskih objekata.