„Za redovne nadzore se najavljujemo, a vlasnik ima vremena da pripremi potrebnu dokumentaciju o nivou buke, dok kod vanrednih kontrola izlazimo na teren i utvrđujemo činjenično stanje“, pojasnio je Fazlić.

Prema rečima inspektora, najveći izvori buke u gradu su saobraćaj i ugostiteljski objekti.

„Jedan od načina za smanjenje količine buke u gradu je izrada planske dokumentacije i akcionih planova, kao i merenje faktičkih vrednosti. Na žalost, u mnogim oblastima životne sredine bavimo se samo posledicama i smanjenjem štete, a vrlo retko se bavimo uzrocima i preventivom “, istakao je Fazlić.

Prošlogodišnji rezultati merenja buke u Novom Pazaru pokazali su da su autobuska stanica, centar grada, Industrijska zona, i prostor oko vrtića „Dečija radost“ najbučniji delovi grada.

Nivo buke je meren na 13 lokacija u gradu, četiri puta dnevno, a kao glavni izvori utvrđeni saobraćaj i sirene automobila, žamor ljudi, lavež pasa, muzika iz ugostiteljskih objekata i razglas sa verskih objekata.