Direktor za odživi razvoj u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Slobodan Krstović je naglasio značaj akcije za očuvanje životne sredine, navodi se u saopštenju.

Rekao je da se u Srbiji godišnje generiše oko dva miliona tona organskog otpada, što predstavlja veliko opterećenje za deponije, te naveo da se na njima zabeleži više od 300 požara, koji nanose veliku štetu životnoj sredini.

„Izuzetno smo ponosni što smo među ugostiteljima naišli na veliki odziv i uspeli da realizujemo izazov, za koji verujemo da je korak u pravom smeru ka očuvanju životne sredine“, poručio je on

U saopštenju je navedeno da je Srbija po količini organskog otpada koji nastaje u domaćinstvima iznad svetskog proseka.

Kada se dodaju ostaci iz restorana, studentskih menzi, bolnica i sličnih ustanova, u pitanju je ogromna količina otpada koja na deponiji predstavlja ekološki problem, a mogla bi da postane vredan resurs.

U cilju daljeg podizanja svesti među građanima, NALED je s kompanijom Esotron i uz podršku Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ organizovao radionicu u pivari Kabinet na Kosmaju.

U sklopu radionice predstavljene su prednosti odvojenog sakupljanja ostataka hrane i rezultati izazova.

U dvostrukoj ulozi šefa kuhinje i vodiča kroz pravilnu separaciju organskog otpada našao se čuveni kuvar Nenad Gladić, poznatiji kao Lepi Brka.

On je tokom pripreme ručka i demonstracije razvrstavanja ostataka hrane biljnog i životinjskog porekla u odvojene kante, preporučio racionalniju nabavku namirnica i njihovu upotrebu.

To je preporučio jer se, kako je ukazao, često dešava da građani bacaju potpuno jestivu hranu jer se približio istek roka.

Regionalni menadžer kompanije Esotron, Bojan Gligić je istakao da se u Beogradu dnevno deponuje oko 1.700 tona otpada, čiju većinu čini organski otpad iz kojeg se ispušta metan što dovodi do učestalih požara.

Rekao je da pravilnim upravljanjem otpada taj problem može da bude eliminisan.