Trećinu novca, preko 1,15 milijardi dinara, lokalna samouprava dobila je naplatom poreza na dohodak, što je realizacija od 98 odsto, dok je na ime transfera od drugih nivoa vlasti u kasu Novog Pazara stiglo oko 848 miliona dinara.

Značajna stavka među prihodima bio je i porez na imovinu od čije naplate se u gradsku kasu slilo 434 miliona dinara. Značajan prihod ostvaren je i od poreza na dobra – 131,6 miliona dinara.

Prodajom nepokretnosti i zemljišta Grad je prihodovao 98,6 miliona dinara, a budžet je popunjen sa dodatnih 180 miliona dinara bankarskog kredita.

Najveći izdaci tokom prošle godine bili su za isplatu zarada i doprinosa radnika lokalne samouprave na šta je utrošeno 982,5 miliona dinara, manje nego što je bilo predviđeno Odlukom o budžetu (nešto više od milijardu dinara).

Podaci iz završnog budžeta pokazuju da su planirana sredstva za sufinansiranje javnih preduzeća i ustanova, izgradnju komunalne infrastrukture i druge projekte realizovana u procentima većim od 90 odsto, sa par izuzetaka.

Jedan od njih je da je od osam miliona dinara namenjenih razvoju poljoprivrede, isplaćeno samo 2,3 miliona.

Gradska uprava je za dotacije osnovnim i srednjim školama u prošloj godini isplatila 360 miliona dinara, dok su investicije u komunalnu infrastrukturu iznosile 319 miliona dinara.

Među značajnijim izdacima u 2022. godini bili su i transferi javnim preduzećima vredni 223 miliona, dotacije za razvoj fizičke kulture i podrška sportskim klubovima od 214 miliona, dok je na otplatu glavnice duga, uz pripadajuće kamate, utrošeno blizu 151 milion dinara.

Komentari (1)

  1. Amir says:

    Znaci plate za izmisljena radna mesta ovima sto su po ceo dan po setalistu i terasama idu od nasih oporezovanih licnih dohodataka i poreza na nase kuce?

    0
    0

Comments are closed.