Dodao je da je država ponudila povećanje, umesto 14 odsto, 14,3 odsto, tako da će minimalna zarada iznositi 40.020 dinara za prosečnih 174 sata rada mesečno.

Ostaje, kako je rekao, da se usaglase zahtevi reprezentativnih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) i UGS “Nezavisnost”, koji traže povećanje minimalne zarade od 25 odsto, “što je za privrednike neprihvatljivo”.

Predsednica UGS “Nezavisnost” Čedanka Andrić rekla je da je pregovaračka pozicija tih sindikata da se traži minimalno povećanje od 25 odsto u odnosu na zaradu u ovoj godini koja je iznosila oko 35.000 dinara, zavisno od broja radnih sati.

“Povećanje od 25 odsto bilo bi na nivou minimalne potrošačke korpe. Pošli smo od tog iznosa za minimalnu potrošačku korpu od oko 43.000 dinara jer je pre tri godine dogovoreno da se ‘minimalac’ izjednači sa vrednošću minimalne potrošačke korpe u roku od dve godine, pa je to zbog pandemije korona virusa odloženo za prošlu godinu”, rekla je Andrić.

Dodala je da je radna grupa za pregovore oko minimalca završila rad i da će se o povećanju raspravljati na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, 13. septembra.

Do sada, kako je rekla, dogovor sa Vladom Srbije oko minimalne zarade nije postignut, ali to ne znači, iako je pesimista, da neće pokušavati da vrše pritisak na vladu do 13. septembra.

Prema Zakonu o radu, ako tri socijalna partnera – Vlada Srbije, sindikati i poslodavci ne postignu jedinstven stav o pocvećanju minimalane zarade, odluku će doneti Vlada Srbije, najkasnije do 15. septembra.