Odlučujući po dve prekršajne prijave inspekcije rada, Prekršajni sud je Državni univerzitet proglasio odgovornim kaznivši ga u prvom slučaju sa 100.000 dinara, a u drugom 200.000 dinara, uz odgovarajuće troškove postupka.

Takođe, zbog nepostupanja po rešenjima Inspekcije rada, Prekršajni sud je kaznio bivšeg rektora Bratislava Mirića sa 100.000 dinara, dok je postupak protiv Miladina Kostića obustavljen zbog smrti.

Podsećamo da je Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio presudu Osnovnog suda u Novom Pazaru kojom je utvrđeno da je taj univerzitet nezakonito otpustio profesore Fadila Škrijelja i Mersudina Mulića u julu prošle godine.

Presudom je Državnom univerzitetu naloženo da Škrijelja vrati na posao, što je ta visokoobrazovna ustanova, kako nam je on rekao, uradila, dok je Mulić, kako mu je ugovor o radu u međuvremenu istekao, odustao od zahteva za povratak na posao.