Odbijanjem žalbe Univerziteta potvrđena je prvostepena presuda i pravosnažno je naloženo toj visokoškolskoj ustanovi da profesora Škrijelja vrati na posao, dok je Mulić, kako mu je krajem maja istekao ugovor o radu, odustao od tog zahteva.

Na teret Univerziteta palo je i plaćanje svih sudskih troškova, a prema saznanjima našeg radija, oba profesora podneće privatne tužbe protiv Državnog univerziteta za naknadu štete zbog nezakonitog otpuštanja početkom jula prošle godine.

Podsećamo da su Škrijelj i Mulić za raskid ugovora o radu optužili tadašnjeg rektora Državnog univerziteta Miladina Kostića tvrdeći da im se na taj način svetio jer su od Ministarstva prosvete zatražili tumačenje da li je on imao pravo da se sa 68 godina kandiduje i bude rektor.

Iz te visokoškolske ustanove tada su tvrdili da su profesori, kao zaposleni sa punim radnim vremenom na Državnom univerzitetu, istovremeno obavljali i privatnu praksu što je suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Međutim, to obrazloženje je oboreno na sudu, jer su Škrijelj i Mulić sa Univerzitetom zasnovali radne odnose na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a ne zdravstvenoj zaštiti.

Osim sudskog postupka, profesori su se obratili i inspekciji rada koja je ubrzo odložila izvršenje rešenja o prestanku radnog odnosa i naložila Univerzitetu da ih vrati na posao.

Međutim, Državni univerzitet nije postupio po tom rešenju tvrdeći da je “nejasno i neprecizno”.