U supermarketima velikih trgovinskih lanaca, koje smo obišli, rafovi sa šećerom uglavnom su prazni, a kupci, usled velike potražnje, mogu pazariti od 3 do 5 pakovanja pri jednoj kupovini.

Pojedine lokalne prodavnice dobro su snabdevene šećerom koji se prodaje po ceni većoj od 100 dinara, što je suprotno Uredbi Vlade Srbije kojom je 1. juna ograničila cenu tog proizvoda na 96,99 dinara po kilogramu.

Za razliku od šećera, snabdevenost prodavnica i supermarketa drugim osnovnim životnim namirnicama, poput brašna, mleka i jestivog ulja, je dobra, ali ujedno i premašuje dozvoljenu maloprodajnu cenu.

Tako, u novopazarskim marketima litar mleka u tetrapaku se može kupiti za 93 do 145 dinara po litru, dok vladinom uredbom njegova maksimalna maloprodajna cena ne sme prelaziti 113,99 dinara po litru.

Pojedini prodavci sa kojima smo razgovarali rekli su nam da, nakon nestašica u martu, brašna trenutno ima dovoljno, te da se njegova cena kreće od 59 do 80 dinara po kilogramu, u zavisnosti od sorte i proizvođača.

Pojedini supermarketi i dalje ograničavaju kupovinu jestivog ulja na 4 litra po jednoj kupovini, a njegove cene se kreću od 184 dinara u supermarketima, pa do 219 dinara u lokalnim trgovinama.

Kazne za kršenje novih odredbi Vlade kreću se od 100.000 do 2.000.000 dinara, uz to da se odgovornom pravnom licu može izreći i zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kazne za preduzetnike kreću se od 10.000 do 500.000 dinara, uz moguću zabranu vršenja određenih delatnosti najviše do jedne godine.