Mehović je na čelu “Gradske čistoće” od oktobra 2020. godine, a Mušović Zavoda za urbanizam od decembra prošle godine, iako je Zakonom o javnim preduzećima predviđeno da mandati vršilaca dužnosti direktora mogu trajati maksimum godinu dana.

Njihovom imenovanju oštro su se protivili odbornici SDA Sandžaka koji su tvrdili da je prekršen Zakon o javnim predzećima koji prepisuje da mandat v.d direktora ne može trajati više od jedne godine i da se ne može produživati.

Skupština je usvojila odluku Gradskog veća o raspisivanju konkursa za izbor direktora JKP “Vodovod i kanalizacija”, funkciju koju trenutno obnaša Gradimir Nedeljković.

Odbornici su usvojili i plan rada javnih preduzeća i Predškolske ustanove “Mladost” za sledeću godinu.

Usvojen je i novi cenovnik karata u gradskom prevozu, pa će cena karte, uz subvenciju grada Novog Pazara od million dinara mesečno, u prvoj zoni iznositi 40 dinara, u drugoj 50 dinara, a u trećoj zoni 60 dinara.

Nova cena mesečne karte u prvoj zoni iznosiće 1.760 dinara, u drugoj 2.200 dinara, a u trećoj zoni 2.640 dinara.

Skupština grada je prethodno usvojila budžet za 2023. godinu u iznosu od 3.649.100.000 dinara, uz planirani suficit od 100 miliona dinara koji će se iskoristiti za otplatu glavnice duga kod domaćih banaka.

Usvojen je i treći rebalans budžeta koji se sastoji od 3,3 milijarde dinara prihoda i 3,5 milijardi dinara rashoda.

Rebalansom budžeta predviđeno je da se 2022. završi minusom (deficitom) od 109 miliona dinara koji će, uz dug od 141 milion dinara, biti pokriven kreditom od 180 miliona dinara i prenetim sredstvima iz prethodne godine.