Pravo prijave imaju nezaposleni državljani Srbije, sa završenom srednjom školom, godinom dana radnog iskustva, koji ispunjavaju psihofizičke sposobnosti i koji nisu pravnosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za prijave je 15 dana, a na sajtu lokalne samouprave se mogu pronaći sve neophodne informacije.

Sa kandidatima koji budu izabrani biće zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju za komunalnog milicionara i biće, o trošku lokalne samouprave, upućeni na obuku koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kandidati koji završe obuku, polažu ispit za komunalnog milicionara i dobijaju sertifikat posle čega stiču pravo da učestvuju na javnom konkursu za zapošljavanje komunalnih milicionara.

Komunalna milicija u Novom Pazaru zvanično je počela sa radom krajem januara i trenutno ima 11 članova.

Komentari (1)

  1. Mirko says:

    Kolike su plate

    0
    0

Comments are closed.