Građani i privrednici Novog Pazara od danas, putem Elektronskog registra, mogu na jednostavan način dobiti informacije o procedurama za dobijanje dozvola, rešenja i dokumenata koji su u nadležnosti Gradske uprave

Ovaj registar postavljen je na sajt Grada (www.novipazar.rs), i svi građani i preduzetnici u njemu mogu videti šta im je potrebno od dokumenata, preuzeti ih ili saznati gde ih mogu izvaditi ili koliko koštaju takse kako bi završili neki posao.

Elektronski registar nastao je u sklopu projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu” koji zajednički sprovode Centar Optimus, grad Novi Pazar i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Zamenica direktorke Optimus-a Katarina Milanović istakla je da je registar rezultat regulatorne reforme koja je u poslednjih godinu dana sprovedena u gradskoj upravi Novog Pazara.

“Ideja regulatorne reforme je pojednostavljenje administrativnih postupaka u cilju smanjenja troškova i vremena kako bi preduzetnici i građani završili neki posao. Reforma je od najveće koristi za poslovni sektor, jer će uštedeti 2,5 miliona eura na godišnjem nivou”, izjavila je Milanovićeva.

Ona je dodala i da je za 92 odsto administrativnih postupaka sada skraćen rok rešavanja i da će rad lokalne samouprave, uz pomoć elektronskog registra, biti efikasniji.

Koordinator projekta i predstavnik gradske uprave Almir Leković izjavio je da su u poslednjih godinu dana pojednostavljeni svi administrativni postpuci koje sprovodi gradska administracija.

“Regulatorna reforma i elektronski registar su od velikog značaja za privredni sektor, jer su u značajnoj meri skraćeni postupci za rešavanje svih zahteva koji se podnose Gradskoj upravi. Na ovaj način stvaramo povoljno poslovno okruženje kako bi poboljšali ekonomsku situaciju i olakšali posao privrednicima”, izjavio je Leković.

Ukupna vrednost projekta “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu” je nešto više od 166 hiljada eura, a finansijski ga je podržao Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove.

N. Kočović