Direktor kompanije „Dvoper“ kojoj je poverena izrada tog dokumenta Nebojša Pokimica je nakon javne konsultacije rekao novinarima da su ovi sastanci važni jer „daju smernice u kom pravcu treba da ide izrada plana kvaliteta vazduha“.

„Jako je važno da ostvarimo komunikaciju sa predstavnicima institucija Novog Pazara ali i građanima jer će na taj način ovaj strateški dokument stvarno reprezentovati potrebe grada za rešavanje pitanja kvaliteta vazduha. Svi predlozi koji mogu da dovedu do smanjenja zagađenja vazduha biće na neki način sastavni deo plana i potrudićemo se da te mere budu implementirane i primenjive i da za cilj imaju značajno poboljšanje kvaliteta vazduha“, rekao je Pokimica.

Dodao je da će izrada Plana koji će važiti u narednih pet godina, biti gotova do kraja septembra ove godine.

Kompanija “Dvoper”, radila je i planove kvaliteta vazduha za Kraljevo, Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Pančevo, a osim toga bave se i izradom procena uticaja na životnu sredinu, upravljanjem otpadom i klimatskim promenama.

Rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave Novog Pazara Ivan Milanović rekao je da će ovaj strateški dokument biti „operativan početkom 2025.godine“, kada će se znati i koje će se mere primenjivati u poboljšanju kvaliteta vazduha.

„Izrada Plana je kompleksno i složeno pitanje i u to su mogli da se uvere svi učesnici današnje javne rasprave. U zavisnosti od dinamike realizacije mera koje će biti propisane Planom kvaliteta vazduha zavisiće i poboljšanje njegovog kvaliteta“, naveo je Milanović.

Na današnjoj javnoj konsultaciji učestvovali su predstavnici Gradske uprave, lokalnih javnih preduzeća, kao i predstavnici nevladinog i civilnog sektora.

Izrada Plana kvaliteta vazduha u Novom Pazaru počela je krajem januara i on bi trebalo da sadrži podatke o području povećanog zagađenja vazduha, vrstama i stepenu zagađenja, izvorima, kao i analizu situacije i faktora koji utuči na pojavu prekoračenja.

Takođe, u Planu bi trebalo da se navedu sve mere poboljšanja vazduha koje postoje, koje treba preduzeti u dugoročnom periodu, kao i organe nadležne za njihovo sprovođenje.

Taj dokument, prema najavama iz lokalne samouprave, trebalo je da bude izrađen još tokom prošle godine, ali se kasnilo jer u budžetu nije bilo novca za taj posao.

 

Komentari (1)

  1. Senko says:

    Gosp. Pokimica, samo se popnite na neko brdo i pogledajte dimnjake u Lugu koji je najzagadjeniji deo grada. To se vidi golim okom, ali nema novca za zamenu kotlova i prelazak sa uglja na neko drugo gorivo. Otisle su pare za plate i za Regionalnu televiziju a ostao je nijet kako rece onaj Melajac “imamo nijet.”

    0
    0

Comments are closed.