Konkurs je otvoren do 5. jula 2023. i odnosi se isključivo na osobe mlađe od 30 godina i imaju državljanstvo ili stalno prebivalište u Srbiji.

“Stažiranje u OEBS-u pruža priliku za sticanje neprocenjivog iskustva, uvid u rad OEBS-a i mogućnost da se aktivno uključe u planiranje i implementaciju aktivnosti Misije u Srbiji”, navodi se u oglasu.

Prijavu je moguće podneti samo ‘online’ preko OEBS-ovog SAJTA, a za dodatne informacije, kandidati se mogu obratiti Kancelariji za ljudske resurse na broj telefona: 011/3606-100, lokali: 4133, 4127, 4130, 4153, 4157.