Ova ustanova osnovana je sa ciljem organizovanja skupova, seminara, okruglih stolova, kampova i radionica, u svrhu podizanja kvaliteta obrazovnih, istraživačkih, sportskih, omladinskih i turističkih projekata.

Centrom će, do imenovanja direktora, rukovoditi Dejan Belojica, aktuelni direktor Turističke organizacije Novog Pazara, koji nam je rekao da novoosnovani Centar može biti motor razvoja Golije.

“Pored naučno-obrazovnog rada, predviđeno je da Centar obavlja i druge poslove, kao što su pružanje usluga smeštaja i ishrane turista, realizuje nastavu u prirodi za učenike, organizuje ekskurzije i koristi se za potrebe sportskih društava. U toku je pisanje projekata, a imamo najave da će država značajno investirati u taj objekat”, rekao je Belojica.

Rad Centra finansiraće se uglavnom iz republičkog budžeta, a Vlada Srbije imenovaće predsednike i članove njegovog Upravnog i Nadzornog odbora.

Sličnu ustanovu, Naučno-obrazovni centar “Pešter”, Vlada Srbije osnovala je prošle godine u Sjenici, a na njenom čelu je Muhedin Fijuljanin.

Njen osnovni cilj, kako je navedeno u odluci o osnivanju, su aktivnosti usmerene na proizvodnju zdrave hrane i klimatologiju.