Bela “pamučna pluća” postavljena su u Ulici Stefana Nemanje, a na toj poziciji će ostati u narednih mesec dana kako bi, eventualnom promenom boje, pokazala na stepen zagađenja vazduha u ovom gradu.

Ova akcija deo je šire kampanje koju sprovodi organizacija “Kreni promeni”, a u saradnji sa novopazarskom Inicijativom slobodnih građana.

Podsećamo da podaci portala xEco Nacionalne ekološke asocijacije (NEA) pokazuju da je vazduh u Novom Pazaru najzagađeniji u Srbiji, a da prisustvo suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 višestruko prekoračuje granične vrednosti.