U Srbiji trenutno posluje oko 500 socijalnih preduzeća, a prioritet je da se taj broj poveća, što omogućava i novousvojeni pravni okvir, istaknuto je na konstitutivnoj sednici u PKS.

Za predsednika Sekcije izabran je Miroljub Nikolić, direktor Karitas (Caritas) Šabac, a za zamenika predsednika Dina Rakin iz Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.
„PKS je prepoznala veliki potencijal socijalnih preduzeća koja doprinose samozapošljavanju i zapošljavanju socijalno ugroženih grupa i poboljšanju njihovog materijalnog položaja. Planiramo da nizom aktivnosti, organizovanjem edukacija, savetovanja i seminara, kao i realizacijom projekata sa fokusom na socijalno preduzetništvo budemo snažan impuls i podrška razvoju ovoga vida poslovanja“, rekla je direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić.

Početkom februara 2022. godine usvojen je Zakon o socijalnom preduzetništvu, čime je kreiran pravni okvir koji omogućava da oko 500 socijalnih preduzeća u Srbiji dobije podršku, bez obzira da li su registrovani kao preduzetnici, privredno društvo, fondacija, udruženje gradjana ili zadruga, kao i da se osnivaju nova.

Zakon, kako je navedeno, predstavlja jedno od najnaprednijih zakonskih rešenja za oblast socijalnog preduzetništva u Evropi i prvi put u Srbiji postavlja pravni okvir za razvoj tog sektora.

Nikolić je rekao da je cilj da se kroz aktivnosti Sekcije koncept socijalnog preduzetništva što više približi privredi, kao resurs koji je održiv na tržištu.