Predsednik PKS Marko Čadež rekao je da Komora želi da uključi porodice u radni život.

“Želimo da pokrenemo niz tema. Prošle godine smo ušli u jednu veliku akciju – Dane privrede i porodice. Mnogo kompanija se javlja na konkurs i pomažu da se grade vrtići, prave se olakšice za majke i de radnog okruženja tih kompanija je briga o porodici”, rekao je Čadež.

On je pozvao kompanije da predlože ideje koje će olakšati i uskladiti rad i brigu o porodici.

“Ovo nije pitanje samo jednog ministarstva. Razgovaramo o tome kakve olakšice kompanije mogu da imaju kada podržavaju roditeljstvo u svojim organizacijama. Želimo da vidimo sada kako možemo i druge stvari da regulišemo, kao što je na primer rad od kuće. Promenili smo način kako funkcionišemo i to moramo da uskladimo sa regulativama”, rekao je Čadež.

Ministarka za brogu o porodici Darija Kisić rekla je da je jedan od osnovnih zadataka, kada je briga o porodici u pitanju, obezbediti stalan izvor prihoda roditeljima.

“U prethodnom periodu Ministarstvo je imalo čitav niz aktivnosti kojima su promovisane porodične vrednosti i uskladjivanje roditeljestva i rada. Inicirali smo čitav niz zakonodavnih promena”, rekla je Kisić i kao primer navela izjednjačavanje prava žena preduzetnica sa ženama koje suu radnom oodnosu.

Neke od izmena, prema njenim rečima, naći će se u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, Zakonu o obaveznom socijalnom osiguranju i jednim delom u Zakonu o radu.

“To podrazumeva čitav niz aktivnosti različitih ministarstava. Od 2018. godine, kada je bila prva izmena Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom, žene preduzetnice imaju odredjena prava, a do tada nažalost nisu imala”, rekla je Kisić.

Podsetila je da su neke kompanije bile dobar primer promocije aktivnosti kojima su brinuli o porodici.

“Promocijom takvih aktivnosti želimo da uključimo preduzeća u takav rad, a osim nagrada gledaćemo kako da i sama preduzeća imaju povlastice takvim poslovanjem jer podrška porodici jeste najbolje ulaganje”, rekla je Kisić.
Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.