On je u emisiji Zeleni minuti radija Sto plus rekao da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine dalo saglasnost za izradu plana, te da je oformljena radna grupa koja će pratiti realizaciju tog strateškog dokumenta.

„U narednom periodu biće raspisana javna nabavka za izbor ponuđača koji će izraditi plan, i nadamo se da ćemo do početka jeseni moći da pristupimo njegovoj realizaciji. Potrebno je i da taj plan usvoji Skupština grada ali i da imamo procenu Ministarstva za zaštitu životne sredine i njihovu saglasnost za upravljanje tim dokumentom“, rekao je Milanović.

Dodao je da plan kvaliteta vazduha predstavlja preduslov za sistemsko rešavanje problema zagađenja vazduha, kao i da će se bez obzira na početak njegove primene, nastaviti sa sprovođenjem mera za unapređenje kvaliteta vazduha.

Milanović je podsetio da su pre dve godine na tri osnovne škole u gradu postavljeni merni uređaji za praćenje kvaliteta vazduha, kao i da su podaci počeli da pristižu tek u martu ove godine.

„Mi imamo jednu automatsku mernu stanicu koja meri kvalitet vazduha u realnom vremenu a ovo su uređaji koji takođe u velikoj meri daju precizne i tačne podatke. Planiramo da tokom leta postavimo još dva merna uređaja na dve lokacije u gradu, kako bi imali jasniju sliku o kvalitetu vazduha u gradu“, istakao je Milanović.