Početak radova bio je najavljen još krajem oktobra prošle godine, a posao rekonstrukcije ove kule, koja je trebalo da traje četiri meseca i bude već pri kraju, pripao je beogradskoj kompaniji “Koto”.

Ministar turizma i omladine Husein Memić, čije ministarstvo finansira ovaj projekat, ranije je radiju Sto plus rekao da je kašnjenje radova na rekonstrukciji Džephane nedopustivo, te da nije bio upoznat sa odlaganjem ugovorenog roka za njihov završetak.

Radove na rekonstukciji Džephane, “Koto” treba da izvrši sa lokalnom firmom “DMD Krov”, za 20,2 miliona dinara bez uključenog poreza.

Projektom rekonstrukcije Kule Džephane, koji je radio Republički zavod za zaštitu spomenika, u prvoj fazi je predviđena sanacija ogradnog zida, a planirana je i sanacija, restauracija i konzervacija i ostalih ključnih objekata u okviru severne tabije a to su Baruthana i Zindan.

Ostaci kula Džephane, Baruthane i Zindana otkriveni su 2019.godine nakon zaštitinih arheoloških istraživanja koje je sproveo Muzej “Ras“ u Novom Pazaru.