Građani koji žive u nelegalno izgrađenim objektima od danas mogu da se prijavljuju za privremeno priključenje na struju, grejanje, vodu i kanalizaciju.

Prijave se podnose lokalnim samoupravama, a vlasništvo nad objektom dokazuje se kupoprodajnim ugovorom, ugovorom o poklonu ili nekom drugom vrstom ugovora, saopšteno je ranije iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Kako je objašnjeno, ukoliko nema takvog ugovora, kod notara se overava izjava da osoba živi u tom objektu zajedno sa svojom porodicom.

Opštine po prijemu prijave imaju 15 dana da izdaju potvrdu da je moguće priključenja objekate na komunalnu infrastrukturu.

Ukoliko prijava bude odbijena moguća je žalba resornom ministarstvu koje ima rok od osam dana da na nju odgovori.