Prema rang listama popunjena su sva, budžetska i samofinansirajuća mesta, na šest studijskih programa i to – engleski jezik i književnost, hemija, arhitektura, rehabilitacija, farmacija i zdravstvena nega.

Najviše slobodnih mesta ostalo je na matematici gde je upisano samo 10 od mogućih 40 studenata, na biologiji i studijama sporta i fizičkog obrazovanja ostalo je po 10 slobodnih mesta, a softverskog inženjerstva sedam.

Šest budžetskih mesta ostalo je upražnjeno na građevini, a tri samofinansirajuća na programu vaspitač u predškolskim ustanovama.

Upis će trajati do 12. jula, a ukoliko se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u tom roku, smatraće se da je odustao i umesto njega će Univerzitet upisati sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang listi.

Sa Državnog univerziteta su, u međuvremenu, pozvali sve kandidate koji se nalaze “ispod crte” i nisu stekli pravo upisa na željeni program, a imaju više od 30 poena, da se prijave za upis nekog od studijskih programa na kojima je ostalo slobodnih mesta.

Ta viskoškolska ustanova može upisati 565 studenata na 12 akreditovanih studijskih programa, od kojih će se 405 finansirati iz budžeta.

Studijski programi pravo, ekonomija, srpski jezik i književnost i psihologija su neakreditovani i neće upisivati studente u ovom upisnom roku.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *