Kandidati prilikom konkurisanja predaju fotokopije svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole i diplome o završnom, odnosno, maturskom ispitu, dok originalna dokumenta daju na uvid.

Prilikom prijave kandidati prilažu i dokaz o uplati naknade (5.000 dinara, osim za arhitekturu 7.000 dinara) za polaganje prijemnog ispita.

Državni univerzitet u Novom Pazaru u novu akademsku godinu može upisati 1.029 brucoša na 20 akreditovanih programa, od kojih će se njih 684 školovati o trošku budžeta.

Školarina za 345 samofinansirajući studenata je od 50.000 do 60.000 dinara, u zavisnosti od studijskog programa, izuzev farmacije koja iznosi 110.000 dinara.