Podsećamo da je krajem decembra Grad Novi Pazar ovaj posao, vredan, 6,1 milijardu dinara, odnosno, 51,8 miliona evra, poverio konzorcijumu predvođenom kompanijom “GAT” iz Novog Sada.

Konzorcijum čine i i novosadski “Tehno inženjering” i “Enterijer Moša”, beogradski “Saturn elektrik” i “Jugogradnja”, te “Remontni centar” iz Užica.

Na tender se prijavio i konzorcijum predvođen austrijskim “Štrabagom” koji je dostavio nižu ponudu, pet milijardi i 982 miliona dinara, ali ju je tenderska komisija odbila zbog “utvrđenih nedostataka”.

Na portalu Kancelarije za javne nabavke se, osim informacije da su dalje aktivnosti u postupku javne nabavke (potpisivanje ugovora sa kompanijom “GAT”) zaustavljene, ne navodi da li je upravo “Štrabag” podneo zahtev kojim je tvrdio da su mu ugrožena prava na tom tenderu.

Postupak izbora kompanije koja će raditi na rekonstrukciji Opše bolnice bio je suspendovan i tokom septembra kada je zahtev za zaštitu prava podnela kompanija “A.R.J. Technology” iz Novog Sada.

Međutim, oni su kasnije zahtev povukli, a do kraja roka nisu ni podneli zvaničnu ponudu za dobijanje tog posla.