Prema podacima kojima raspolaže Privredna komora Srbije, u Srbiji postoji 31 odsto preduzeća koja su u vlasništvu žena, a 87 odsto njih je zadovoljno jer su ušle u preduzetničke vode.

Na obeležavanju Medjunarodnog dana preduzetnica, direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić rekla je da je cilj da se u Srbiji u budućnosti više ne govori o muškom i ženskom preduzetništvu već samo o preduzetništvu.

“Moram da kažem da je mnogo toga uradjeno. Ministarstvo privrede je najavilo za sledeću godinu još snažniju podršku ženama preduzetnicama pod nazivom ‘Žene su zakon’. Radićemo na izjednačavanju prava preduzetnica kada je porodiljsko odsustvo u pitanju”, rekla je Simanić.

Prema njenim rečima, kada se žene preduzetnice odlučuju za pokretanje biznisa, one najpre žele da nauče sve o njemu i budu sigurne u ono u šta će uložiti novac i da je upravo zbog toga edukacija u biznisu veoma značajna.

“Pre nešto više od četiri godine formirana je i sekcija za žensko preduzetništvo koja okuplja veliki broj žena i za koje mi organizujemo čitav niz besplatnih aktivnosti kako bismo podržali njihove biznise. Mi im pomažemo da izadju na strana tržišta,na sajmove, da se uključe u lance dobavljača, organizujemo za njih biznis to biznis sastanke i konferencije”, istakla je Simanić.

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić rekao je da je poslednjih 15-20 godina žensko preduzetništvo prepoznato kao posebna ciljna grupa, upravo iz društvene odgovornosti kompanija.

“Nadam se da u budućnosti nećemo praviti razliku izmedju muškog i ženskog preduzetništva a dok to ne postignemo, bankarski sektor je tu da kreditnim linijama podržimo one koje podržavaju žensko preduzetništvo”.

Dok se to ne postigne, kako je naveo Vasić, banke u Srbiji će i dalje nastaviti da kroz kreditne linije podržavaju žensko preduzetništvo, kako bi se broj žena preduzetnica u Srbiji povećao. Naveo je da preduzetnice čine značajan deo kolača kada su u pitanju krediti i da žene preduzetnice redovno i revnosno vraćaju svoje kredite.
Prilog Kineske Medijske grupe (CMG).