Policija je saopštila da će 991 migrant biti prebačen u neki od prihvatnih centara.

Broj otktivenih migranata i eventualno uhapšenih krijumčara ljudi u Novom Pazaru nije poznat.