Građani mogu predlagati ideje, želje ili konkretne predloge putem mejla imamideju@novipazar.org.rs., a one zanimljive će biti realizovane u saradnji sa lokalnom samoupravom.

“Želimo da se ljudi uključe u sve tokove i da svojom idejom, ukazivanjem na određeni fenomen u bilo kojoj sferi od infrastrukture do sporta i rekreacije, daju doprinos zajednici“, rekao je načelnik Gradske uprave Džemil Divanefendić.