Izborni član Državnog veća tužilaca (DTV) Tanja Vukićević izjavila je da se na konkursu za zamenike tužilaca prijavilo 205 kandidata, te da je sproveden postupak utvrđivanja stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti u skladu sa pravilnikom o polaganju ispita.

“Obavljen je razgovor sa kandidatima koji su položili ispit za ocenu stručnosti i osposobljenosti i kandidatima koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji”, rekla je Vukićević i dodala da je nakon razgovora utvrđena rang lista kandidata.

Za zamenicu tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru Državno veće tužilaca predložilo je Sanju Mrlješ, korisnicu početne obuke na Pravosudnoj akademiji.

Ona je bila jedna od 12 kandidata sa maksimalnom ocenom na konkursu koje je DVT raspisalo u maju prošle godine.

Mrlješ je rođena 1990. godine u Novom Pazaru, a Pravni fakultet na Državnom univerzitetu u ovom gradu završila je 2015. godine. Pripravnički staž obavila je u Osnovnom sudu, a pravosudni ispit položila je 2018. godine nakon čega se zaposlila u Višem tužilaštvu u kojem je radila do aprila 2019. kada prelazi na Pravosudnu akademiju.