On je konferenciji „Srpski dani osiguranja” rekao da Pošta Srbije direktno i posredno utiče na rast tržišta osiguranja, dok odgovorno štiti imovinu i zaposlene od različitih rizika kojima su izložen,

Kako je naveo, Pošta od sredine 2017. godine obavlja poslove zastupanja u osiguranju za kompaniju Dunav osiguranje, čime omogućava korisnicima da na šalterima ovlašćenih pošta zaključe ugovor o putničkom zdravstvenom osiguranju, kombinovanom osiguranju domaćinstva, osiguranju pomoć na putu ili od autonezgoda, ili da obezbede zelenu kartu.

„Startovali smo sa prodajom masovnih polisa, ali smo spremni i za uvođenje drugih vrsta polisa, uz širenje prodajne mreže ovlašćenih pošta širom zemlje i stalnu edukaciju i povećanje broja izvršilaca licenciranih za poslove zastupnika u osiguranju.

Dodao je da su naredni planovi Pošte Srbije vezani su za nadogradnju mobilnih aplikacija za iOS i Android kojima se omogućava da prošireni set funkcionalnosti i usluga koje pružamo na

šalterima bude dostupan i građanima u digitalnom okruženju.

“Na osiguravačima je da nastupe sa još boljom ponudom i promocijom mogućnosti i koristi koje donose efikasne usluge osiguranja, a na nama kao partneru je da stavimo na raspolaganje razvijenu mrežu poslovnica, obezbeđujući kvalitetnu i profesionalnu uslugu – od pune informacije do finalne realizacije, u potpuno automatizovanom, brzom i jednostavnom postupku. Takođe,

kao privatni i poslovni korisnici voljni smo da iskoristimo sve pogodnosti razvijenog sistema osiguranja”, rekao je Đorđević.

Na najvećem regionalnom skupu iz oblasti osiguranja „Srpski dani osiguranja 2022” na Zalatiboru koji traje do 18. novembra, biće predstavljeni najnoviji trendove u sektoru osiguranja.

Na tom skupu razgovaraće se o najvažnijim temama koje utiču na svakodnevno poslovanje osiguravajućih društava, među kojima je i inflacija na svetskom nivou, kao naredni veliki izazov za

sektor osiguranja posle pandemije koronavirusa.