Oni su u izjavi za radio Sto plus rekli da smatraju da im se Kostić na taj način “sveti i kažnjava ih”, jer su od Ministarstva prosvete zatražili tumačenje da li Kostić, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, sa 68 godina starosti ima pravo da se kandiduje i bude rektor Univerziteta.

“Ministarstvo nam je odgovorilo da osoba posle 65. godine, bilo da je u radnom odnosu na neodređeno ili je prekidala taj radni odnos, ne može biti kandidat za rektora. Nakon toga, on je odustao od kandidature, a nas je počeo da kažnjava, doživljavali smo finansijski mobing, da bi nam na kraju, pred sam odlazak na kolektivni odmor, uručio otkaz”, kazao je Mulić.

On je dodao da Kostić i Državni univerzitet krše Zakon o visokom obrazovanju i na taj način što Kostiću sa navršenih 65 godina nije raskinut ugovor o radu na neodređeno, a kasnije potpisan novi, na određeno, ukoliko smatraju da je neophodan toj ustanovi.

Profesor Škrijelj je istakao da su se Ministarstvu prosvete i Odboru za obrazovanje Skupštine Srbije obraćali više puta, uz molbu da pošalju prosvetnu inspekciju kako bi konstatovali, kako naglašava, nezakonit rad Kostića, ali da se to do danas nije desilo.

U izjavi za radio Sto plus Kostić je naveo da su doktori Škrijelj i Mulić, kao zaposleni sa punim radnim vremenom na Državnom univerzitetu, istovremeno obavljali i privatnu praksu što je, kako je naglasio, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

“Zakonom o zdravstvenoj zaštiti samo nezaposleni zdravstveni radnici i zdravstveni radnici u penziji mogu osnovati i obavljati privatnu praksu. Imajući u vidu da su se pomenuti doktori opredelili da obavljaju privatnu praksu, stekli su se uslovi za prestanak radnog odnosa”, rekao je Kostić.

Otpušteni profesori naveli su da su u radnom odnosu na Državnom univerzitetu od 2008. godine i dodaju da to što obavljavju privatnu praksu do skoro nikom nije smetalo i bilo razlog za otkaz.

“Mi smo potpisali ugovor sa Univerzitetom na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a ne zdravstvenoj zaštiti. Ne verujem da su ovi otkazi koincidencija, već su svesna poruka jer smo tražili da se on razreši jer krši Zakon o visokom obrazovanju. On je brže-bolje razrešio nas i to je čista osveta rektora – penzionera”, rekao je Škrijelj i dodao da mu je ugovor prošle godine produžen bez ikakvih problema što obavlja privatnu praksu.

Mulić je istakao da su zbog raskida ugovora o radu tužili Državni univerzitet, a državne organe je pozvao da izvrše inspekciju rada te visokoškolske ustanove.

Kostić funkciju rektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru obavlja od 2012. godine, u tri trogodišnja mandata, a na poslednjim izborima, za novog rektora izabran je Bratislav Mirić koji će na funkciju stupiti 1. oktobra.