Prema predlogu Komisije koja je ocenjivala projekte, najviše novca biće dodeljeno Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama – 20 miliona dinara, Crvenom krstu 12,1 milion i Udruženju psihologa Novi Pazar osam miliona dinara.

Projekat Udruženja gluvih i nagluvih biće podržan sa 3,3 miliona dinara, Saveza slepih i slabovidih 3,1 miliona, Društva za cerebralnu paralizu 2,6 miliona, a Udruženja paraplegičara 2,4 miliona dinara.

Više od milion dinara dobiće UBNOR (1,5 miliona) i Udruženje civilnih invalida rata (1,1 miliona), a projekti “Otvorne ruke” i NVO “Put sredine” biće sufinansirani sa pola miliona dinara.

Ostali projekti vredni su od 120,000 dinara (OSI “Živeti zajedno”) do 380,000 dinara (HO “Hasene”).

Na prošlogodišnjem konkursu, sa 51 milion dinara, podržani su projekti 21 socio-humanitarne organizacije, a najviše novca (18,4 miliona dinara) dodeljeno je Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Crvenom krstu 9,5 miliona i Udruženju psihologa sedam miliona dinara.