Video snimak, na kojem se vidi kako se iz miksera za mešanje betona na obalu i korito Raške ispušta otpadna voda nakon pranja mešalice, objavljen je na društvenim mrežama 30. aprila, izazvavši burnu reakciju građana koji su tražili sankcionisanje odgovornih.

Iz Odeljenja za inspekcijske poslove su nam odgovorili da su zbog toga 5. maja sproveli inspekcijski nadzor u Varevskoj ulici posle čega su sačinili zapisnik i Prekršajnom sudu podneli zahteve za pokretanje postupaka protiv kompanije “Ukras” i Aladina S, direktora firme.

Bez odgovora za “Delić izgradnju”

Iz Odeljenja za inspekcijske poslove izbegli su da nam odgovore da li su protiv “Delić izgradnje” i odgovornog lica te kompanije pokrenuli prekršajni postupak, a zbog toga što je, kako se pretpostavlja, njihov radnik ispraznio kolica sa otpadom u Rašku.

Video snimak tog događaja objavljen je 19. aprila na društvenim mrežama.

Iz odgovora tog odeljenja vidi se da je inspekcijski nadzor u Selakovcu obavljen dan nakon što je Sto plus upitao nadležne da li su i koje mere preduzeli protiv odgovornih, zahtevajući dokaze za preduzete radnje.

Inače, u kopiji prijave, datirane na 6. maj, komunalni inspektor je od Prekršajnog suda zatražio da se Ukras i odgovorno lice “oglase krivim i da im se izreknu maksimalne novčane kazne”.

Međutim, u Prekršajnom sudu u Novom Pazaru su nam rekli da, do danas, nisu primili nikakvu prijavu protiv kompanije “Ukras”, niti protiv njihovog direktora.

Prošle godine pet prijava, ove sedam

Komunalni inspektori lokalne samouprave Novog Pazara podneli su prošle godine pet, a od početka ove godine sedam prekršajnih prijava protiv kompanija, odgovornih lica u njima i fizičkih lica zbog bacanja otpada i zagađivanja reka.