U Prijepolju je u naknadnom roku prijavljeno oko 500 objekata za legalizaciju, tako da je ukupan broj stambenih i drugih objekata iz kategorije “divlje gradnje” porastao na oko 4.000.

Stručni saradnik Opštinske uprave u Prijepolju za poslove urbanizma i planiranja, Stanko Kijanović rekao je da je do sada rešeno tek oko šest odsto tih prijava, da je potrebno ubrzati rešavanje jer rok za okončanje postupka legalizacije ističe 1. novembra.

Najvažniji razlozi za ovoliki broj nerešenih prijava, kaže Kijanović, jesu loša materijalna situacija i relativno visoki iznosi koje je potrebno platiti geodetskim agencijama i projektantima za kompletiranje dokumentacije.

On je rekao da rešavanje podnetih prijava usporavaju i komplikovani imovinsko-pravni odnosi za čije rešavanje su takođe potrebna nova novčana sredstva koja nedostaju.