To je početna procena koju je danas objavila statistička agencija Rosstat.
Na trend, nakon već negativnog rezultata BDP-a u drugo kvartalu (-4,1%), u velikoj meri utiču efekti teških zapadnih sankcija nakon vojne intervencije Kremlja u Ukrajini.