Tenderom je bilo predviđeno vajanje i livenje u bronzi figure za spomenik Dolićaninu, visine dva i po metra.

Vajarskim radovima podrazumeva se izrada konstrukcije, vajanje u glini i odlivanje skulpture u gipsu, uz prethodnu izradu pokretnog postamenta od metala i drveta.

Vajanje traje sve do dobijanja saglasnosti od rukovodstva Državnog univerziteta, nakon čega treba da usledi skidanje kalupa u gipsu, a potom i izrada modela u vosku i livenje u bronzi.

Procenjena vrednost izrade statue je 4,8 miliona dinara, a posao bi trebalo da bude završen za 210 dana.

U odluci o obustavi javne nabavke navodi se da je istraživanjem tržišta utvrđeno da su razlozi za to što nije bilo pristiglih ponuda to što potencijalni ponuđači nisu mogli samostalno da izvrše obe faze izrade skulpture, vajanje i livenje.

“S obzirom da nije prestala potreba naručioca za sprovođenjem javne nabavke, Komisija predlaže ovlašćenom licu naručioca da je potrebno ponoviti postupak javne nabavke i istu oblikovati u dve partije – Usluga vajanja skulpture i Usluga livenja skulpture”, navodi se u obrazloženju.

Dolićanin je na čelu Državnog univerziteta bio od njegovog osnivanja (2006. godine) do 2012. godine, a kasnije je obavljao i druge rukovodeće funkcije na toj visokoškolskoj ustanovi.

Rođen je 1945. godine. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirao.

Zvanje doktora nauka stekao je 1980. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini, a zvanje redovnog profesora matematičkih nauka pet godina kasnije.

Bio je predavač na univerzitetima u Srbiji i gostujući profesor na univerzitetima u Nemačkoj, Rusiji i Belorusiji.

Tokom profesionalne karijere bio je prodekan i dekan nekoliko fakulteta Univerziteta u Prištini, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Preminuo je 19. avgusta prošle godine.

Njegova ćerka, Zana Dolićanin aktuelna je rektorka Državnog univerziteta, a na toj poziciji je od oktobra 2022. godine.

Komentari (2)

 1. Dzoni says:

  hahahahahaha?
  Da li mene neko zeza?

  0
  0
 2. Spomen mozgu Bošnjaka says:

  Statue u gradu sa 80% muslimanskog življa?
  Ima li ovde iko razuma?

  0
  0

Comments are closed.