Ovo je drugi tender koji je propao jer je lokalna samouprava tokom jula raskinula ugovor sa kompanijom “Savić Support” iz Požege zbog, kako nam je nezvanično rečeno, nemogućnosti da se uvede u posao.

Ta firma jedina je dostavila ponudu na tenderu raspisanom još u martu, a lokalna samouprava je odlučila da sa njima zaključi ugovor, iako ta kompanija nije registrovana za izvođenje građevinskih radova, već za čišćenje zgrada.

Projektom je predviđeno da se sportski tereni sa veštačkom travom za fudbal, odbojkaško i košarkaško igrališe grade na parceli 4580/1, na poligonu u blizini Petrove crkve.