Ova sredstva će omogućiti Unikredit banci da pruži dodatnu podršku srpskim kompanijama koje su posvećene poboljšanju društvenog uticaja svog poslovanja i stvaranju dugoročnog liderstva, kao i mogućnosti zapošljavanja različitih kategorija žena, mladih i delova stanovništva koji se suočavaju sa većim preprekama za ulazak na tržište rada, rečeno je na predstavljanju nove kreditne linije.

„Stabilni smo i oduprli smo se različitim izazovima, smanjili smo stopu nezaposleni koja je sada jednocifrena“, rekla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Darija Kisić.

Ona je naglasila da je od početka godine više od 32.000 ljudi, koji su bili prijavljeni Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zaposleno.

Istakla je da je za ovu godinu njeno ministarstvo izdvojilo za ovakvu vrstu podsticaja 6,5 milijardi dinara.

Precizirala je da su od 32.000 osoba koje su dobile posao, više od 26.000 mladi.

Predsednik Izvršnog odbora Unikredit banke Nikola Vuletić istakao je da je ta banka prva koja je potpisala ugovor o zajmu pod okriljem „Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti“.

„Uvek ističem značaj sektora malih i srednjih preduzeća koja predstavljaju glavni stub ekonomskog napretka naše zemlje, te sam siguran da ova kreditna linija doprinosi daljem unapredjenju razvoja ekonomije, sa ciljem da izgradimo održivije društvo. Unikredit banka Srbija ostaje partner državi, kompanijama i gradjanima“, rekao je Vuletić.

On je podsetio da su do sada Unikredit banka i Unikredit Lizing zajedno sa EIB-om plasirali preko 219 miliona evra za projekte u Srbiji.Šef projektnog odeljenja zadužen za privredu i mala i srednja preduzeća Delegacije Evropske unije u Srbiji Martin Klauke ocenio je da je ovo još jedan pokazatelj na koji način EU podržava srpsku ekonomiju i pomaže biznisima da napreduju, u isto vreme podržavajući socijalnu inkluziju.“Mi kao EU obezbeđujemo veliki broj grantova i plasiramo zajmove. Ovaj projekat će imati obe namene: da smanji prepreke za zapošljavanje za ljude koji imaju veću potrebu da se uključe na tržište rada, istovremeno zadovoljavajući ekonomske aspekte kompanija. To je ujedno veliki i društveni i ekonomski podvig“, kazao je Klauke.

Ovo je prvi EIB-ov zajam za privatni sektor u okviru Inicijative za jačanje ekonomske otpornosti za Zapadni Balkan, koji će doprineti najvažnijim ciljevima za unapređenje održivog razvoja.

EIB će takodje pružiti i tehničku pomoć za pripremu i implementaciju projekata, kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi koji će imati širi društveni uticaj.

Unikredit je panevropska komercijalna banka sa ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi, koja opslužuje više od 15 miliona klijenata širom sveta.

CEO VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE: