Građani Raške već nekoliko meseci negoduju zbog najave izgradnje Regionalne deponije u selu Milatkoviće, za koju je opština dobila 21 milion dinara od Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Raković je u emisiji Zeleni minuti rekao da je oko 90 odsto građana Raške protiv izgradnje deponije pre svega zbog načina na koji je doneta odluka, ali i zbog lokacije na kojoj će se ona graditi, te da je predsednici Skupštine opštine predata inicijativa da se izgradnja tog centra zabrani.

„Odluka je doneta netransparentno i bez saglasnosti šire javnosti, lokacija na kojoj je planirana izgradnja je naseljeno mesto blizu reke Raške, a takva deponija samo bi je dodatno zagadila. Uvidom u projekat saznali smo da bi se na deponiji prerađivalo oko 15 odsto otpada, a sve ostalo bi se skladištilo. U tom slučaju je to klasična deponija, koja bi narušila izgled i Novog Pazara i Raške, što je čini potpuno ekološki neprihvatljivom“, rekao je Raković.

Dodaje i da za taj projekat još uvek ne postoji studija o proceni uticaja na životnu sredinu koja je morala biti gotova još u martu mesecu, te da nije sprovedena ni analiza o isplativosti takve investicije za građane.

„Usluga odnošenja smeća iz Tutina do Raške bi sigurno bila skuplja za građane Tutina, a niko nije sproveo analizu troškova kojom bi se utvrdilo da li je to za njih rentabilno i isplativo. Smatramo da se problemi jedne deponije ne rešavaju otvaranjem nove već izgradnjom centra za preradu otpada“, naveo je Raković.

Kako je ranije najavljeno, Regionalni centar za upravljanje otpadom bi bio zasebno regionalno privredno društvo, na 20 hektara, sa deponijom po evropskim strandardima, sektorima za reciklažni materijal i kompostiranje otpada, a ceo proces realizovao bi se u partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).