Pravo prijave imaju pravna lica sa sedištem u Novom Pazaru, registrovana za obavljanje socio-humanitarne delatnosti, usvojenim godišnjim planom rada, sa projektom od javnog značaja.

Prioritet za dobijanje sredstava imaju udruženja koja projekte realizuju u skladu sa strategijama Grada, obuhvataju više korisnika, raspolažu neophodnim ljudskim i tehničkim kapacitetima i u prošlosti su uspešno realizovala slične projekte.

Konkurs je raspisan 30. januara i traje osam dana.

Na prošlogodišnjem konkursu, sa 51 milion dinara, podržani su projekti 21 socio-humanitarne organizacije, a najviše novca (18,4 miliona dinara) dodeljeno je Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama.