Pravo prijave imaju kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama, a na konkurs sudije u drugim sudovima prilažu ličnu i radnu biografiju.

Ostali kandidati, iz reda sudijskih pomoćnika i polaznici Pravosudne akademije, neophodno je da dostave i ostalu dokumentaciju propisanu konkursnim uslovima.

Konkurs je objavljen u Službenom glasniku 24. septembra i traje 15 dana.

Podsećamo da je VSS početkom godine Skupštini Srbije, a po sprovedenom konkursu, predložio Ivonu Minić, Minelu Muratović, Aladina Madžovića i Munira Jusovića za nove sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Međutim, prilikom rasprave o njihovom izboru u republičkom parlamentu narodna poslanica Srpske napredne stranke Jelena Žarić Kovačević je, bez obrazloženja, osporila kandidature Madžovića i Jusovića zbog čega oni u danu za glasanje nisu izabrani.

Osnovni sud u Novom Pazaru, računajući i vršioca funkcije predsednika Edina Hodžića, ima 19 sudija.