U ovoj ustanovi našem radiju je rečeno da je idejnim rešenjem predviđena sanacija i konzervacija tih građevina u cilju zaštite arhitektonskih i arheoloških ostataka, kao i bezbednosti prolaznika.

Pored sanacije i konzervacije postojećih i otkrivenih građevina planirano je i trajno otklanjanje uzroka statičke destabilizacije unutrašnjeg prostora.

Osim statičke sanacije biće urađena i konzervacija svih zatečenih ostataka građevina, kao i vidljivih pukotina nastalih pod velikim pritiskom nasute zemlјe koja je posle mnogo godina uklonjena.

Turističkoj organizaciji Novog Pazara su sredstva za ovaj projekat odobrena na javnom konkursu za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma koje je raspisalo Ministarstvo turizma i omladine.

Radovi su vredni oko 30 miliona dinara, a tender je otvoren do 29. avgusta.

Ostaci kule Džephane, Barutane i Zindana otkriveni su 2019. godine nakon zaštitnih arheoloških iskopavanja na Novopazarskoj tvrđavi koje je sproveo muzej Ras u Novom Pazaru.